Bor nära grönområde

Grönområde är sammanhängande minst 0,5 hektar utan byggnader och som är allmänt tillgängligt. Befolkning med grönområde inom 200 m från bostaden enligt folkbokföringsadress. Avståndet är fågelvägen och utan hänsyn till barriärer.

Andel av befolkningen med grönområde inom 200 m från bostaden
Datakälla: SCB

Kommentar

Luleåborna har en mycket god tillgång till natur. Talet har en mycket långsam utveckling och förändras inte.
Indikator 2050.D.11
Ansvarig organisation