Befolkning i Luleå

Antal invånare
Datakälla: SCB

Kommentar

Befolkningen har ökat med nästan 2000 personer 2012-2016. Det bor drygt 1000 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen äldre universitetsålder (25-29 år) ökat mest och yngre universitetsålder(19-24 år) har minskat mest sedan 2012. Befolkningen har ökat både i stadsdelarna (+1,9%) och på landsbygden(+4,4%). De utrikes födda har ökat något från 9,1% till 10,0% av den totala befolkningen.

Indikator 2050.D.4
Ansvarig organisation