Befolkning i Luleå

Antal invånare
Datakälla: SCB

Kommentar

Befolkningen har ökat med nästan 2500 personer 2012-2017. Det bor 1400 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen äldre universitetsålder (25-29 år) ökat mest medan yngre universitetsålder(19-24 år) har minskat mest sedan 2012.
Befolkningen har ökat både i stadsdelarna (+19%) och på landsbygden(+9%). De utrikes födda har ökat något från 9% till 11% av den totala befolkningen.

Indikator 2050.D.4
Ansvarig organisation