Fler bostäder kan byggas

Antal byggrätter för bostäder i antagna detaljplaner som ligger inom de prioriterade zoner för förtätning i stadsbyggden

Byggrätter för bostäder (som kan byggas) i detaljplaner i prioriterade zoner
Datakälla: Egen

Kommentar

Antalet bostäder som finns i antagna detaljplaner och kan byggas har en fortsatt mycket positiv utveckling, med en kraftig ökning under 2017.
Indikator 2050.D.1
Ansvarig organisation