Bredband i byar

Indikatorn visar andelen i "småorter" (<200 inv) som har fiber inom 354 m från bostaden.

Andel invånare som bor i byar och kan ansluta sig till bredband

Datakälla: Post- och Telestyrelsen

Kommentar

Utvecklingen är svagt positiv. Under 2015 har Örarna och Smedsbyn fått möjlighet att ansluta och 2016 har bredbandsfiber byggts i Stenudden, Sandnäset och Mörön. Målet är att alla ska kunna ansluta sig till bredband år 2020.

Indikator 2050.D.5
Ansvarig organisation