Energianvändning i bostäder

Indikatorn visar energianvändningen för småhus och flerbostadshus.

Energianvändning per area i bostadshus
Datakälla: SCB

Kommentar

Boende i både småhus och flerbostadshus har minskat sin energianvändning under tidigare år, men 2016 visar en ökning. Småhus har ökat mest.
Om man jämför energianvändning per bostad så använder en bostad i ett småhus mer än dubbelt så mycket energi som en bostad i ett flerbostadshus. Om man jämför olika stadsdelar kan man se att Lövskatan, Lulsundet och Kronan har en högre energianvändning per invånare än Centrum, Malmudden och Bergviken. Boendeytan per person har en ökande trend, vilket gör att den totala energianvändningen i bostäder också ökar.
Kommunen har som mål att minska den totala energianvändningen med 20 procent mellan 1995-2020. Åtgärder som rådgivning och information har använts.
Indikator 2050.D.2