Klimatpåverkande utsläpp

Indikatorn visar utsläpp av koldioxid exklusive SSAB, tåg-, flygtrafik och godstrafik med båt.

Utsläpp av koldioxid
Datakälla: SCB och egen

Kommentar

Minskat sedan basåret (1995) med ca 10%. 1995 var utsläppen 4,1 ton/capita och 2013 var de 3,7 ton/capita. Utsläppen från trafiksektorn dominerar och är 72% av de totala utsläppen.
Målet i Borgmästaravtalet är att minska utsläppen med 60% från 1995 till 2030, då vi behöver nå en nivå på 1,4 ton/invånare. 1995 var utsläppen 290 600 ton och 2013 var de 276 100 ton koldioxid-ekvivalenter.
Indikator 2050.D.13
Ansvarig organisation