Klimatpåverkande utsläpp

Indikatorn visar utsläpp av koldioxid exklusive SSAB, tåg-, flygtrafik och godstrafik med båt.

Utsläpp av koldioxid
Datakälla: SCB och egen. Rapportering för Borgmästaravtalet.

Kommentar

Minskat sedan basåret (1995) med ca 10%. 1995 var utsläppen ca 4,1 ton/capita och 2016 var de 3,2 ton/capita. Utsläppen från trafiksektorn dominerar och är 72% av de totala utsläppen.
Målet i Borgmästaravtalet är att minska utsläppen med 60% från 1995 till 2030, då vi behöver nå en nivå på 1,4 ton/invånare.
Indikator 2050.D.13
Ansvarig organisation