Nybyggda bostäder

Antal nybyggda bostäder
Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2017 startades ett stort antal nybyggnationer och 476 lägenheter blev färdiga. Det byggdes småhus på Hällbacken och en stor mängd så kallad frimärksbebyggelse i byarna nära stadsbygden. Bostadsrätter byggdes i Centrum och på Kronan. Student- och forskarlägenheter byggdes på Porsön och hyresrätter för äldre på Mjölkudden.
År 2017 blev 102 småhus, 133 bostadsrätter och 141 hyresrätter klara för inflyttning.


Indikator 2050.D.7
Ansvarig organisation