Nybyggda bostäder

Antal nybyggda bostäder
Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2016 startades ett stort antal nybyggnationer varv 317 lägenheter blev färdiga. Det byggdes småhus på Hällbacken och en stor mängd frimärksbebyggele i övriga kommunen. Bostadsrätter byggdes på Lövskatan och Mjölkudden. Student- och forskarlägenheter byggdes på Porsön och hyresrätter för äldre i Gammelstad. År 2016 blev 94 småhus, 41 bostadsrätter och 182 hyresrätter klara för inflyttning.


Indikator 2050.D.7
Ansvarig organisation