Skyddad skogsmark

Areal skyddad som naturreservat eller biotopskydd av den totala arealen produktiv skogsmark.

Andel skyddad produktiv skogsmark
Datakälla: Egen

Kommentar

Under 2016 har ökningen varit större jämfört med tidigare år. Fyra nya statliga naturreservat har tillkommit, även några biotopskyddsområden.
Luleå kommun har målet att skapa fem nya naturreservat senast 2020. Arbete pågår kring nya reservat.
Indikator 2050.D.9
Ansvarig organisation