Stadsdelar och samlande byar med butik

Indikatorn visas dagligvarubutik som minst säljer förpackade livsmedel, även kiosker och bensinstationer kan vara med.

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik
Datakälla: Egen

Kommentar

Centrum, Örnäset, Gammelstad, Mjölkudden/Notviken och Råneå är områden som har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel. Totala antalet livsmedelsbutiker har minskat kraftigt, från 78 st år 1999 till 33 st år 2016.
Indikator 2050.D.12
Ansvarig organisation