Stadsdelar och samlande byar med butik

Indikatorn visas dagligvarubutik som minst säljer förpackade livsmedel, även kiosker och bensinstationer kan vara med.

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik
Datakälla: Egen

Kommentar

Alla stadsdelar och samlande byar utom Kronan har något typ av dagligvarubutik. Centrum, Örnäset, Gammelstad och Råneå har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel.
Totala antalet livsmedelsbutiker har minskat kraftigt, från 78 st år 1999 till 33 st år 2016.
Andelen områden med butiker har ökat mellan 2016 och 2017 på grund av förändringar i områdesindelningen.
Indikator 2050.D.12
Ansvarig organisation