Förnybara bränslen i busstrafiken

Indikatorn visar förnybart drivmedel i lokaltrafiken mätt i volymandelar.

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
Datakälla: LLT

Kommentar

Andelen etanol minskar, biogasen ökar och HVO kom in som nytt bränsle under 2016. Andelarna biogas, etanol och HVO har varit ungefär lika stora. Diesel är fortfarande det dominerande bränslet (52%).
Länsstrafiken använder endast diesel.
Indikator 2050.F.8
Ansvarig organisation