Miljöbilar

Indikatorn visar den nationella definitionen av miljöfordon (MB 2013).

Andel personbilar, i trafik vid årskiftet, som är miljöbilar
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Både antalet personbilar i trafik och antalet miljöfordon ökar. Miljöfordonens andel ökar sakta av det totala antalet personbilar i trafik. Det är svårt för kommunen att påverka denna indikator förutom att i sin egen verksamhet vara förebild och använda miljöbilar.
Målet är att användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. Transporter står för drygt 70% av våra klimatpåverkande utsläpp.
Indikator 2050.F.4
Ansvarig organisation