Nya gång- och cykelbanor

Indikatorn visar den sträcka gc-väg som byggts under året.

Sträcka nybyggd gc-väg
Datakälla: Egen

Kommentar

Under år 2017 har ca 5,5 km ny GC-väg färdigställt längs det kommunala vägnätet. Total sträcka GC-väg, inklusive statliga nätet, blir därmed drygt 210 km. Statens cykelnät i kommunen uppgår till ca 20 km.
Indikator 2050.F.9