Nya gång- och cykelbanor

Indikatorn visar den sträcka gc-väg som byggts under året.

Sträcka nybyggd gc-väg
Datakälla: Egen

Kommentar

Under år 2017 kommer 6 km ny GC-väg längs det kommunala vägnätet att vara färdig. Total sträcka GC-väg blir därmed 210 km.
Indikator 2050.F.9