Resor med buss

Indikatorn visar antalet påstigande i kommunen för lokaltrafiken.

Antal resor med kollektivtrafik per invånare
Datakälla: LLT

Kommentar

Antal resor per invånare med lokaltrafiken visar en stadigt ökande trend under många år. Målet är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken.
Länstrafiken i Norrbotten har också en ökande resandeutveckling.
Indikator 2050.F.6
Ansvarig organisation