Resor med buss

Indikatorn visar antalet påstigande i kommunen för lokaltrafiken.

Antal resor med kollektivtrafik per invånare
Datakälla: LLT

Kommentar

Antal resor per invånare med lokaltrafiken visar en stadig ökning under många år. Målet är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken.
Länstrafiken har en oförändrad resandeutveckling.
Indikator 2050.F.6
Ansvarig organisation