Singelolyckor för gående och cyklister

Oskyddade trafikanter är gående, cyklister och mopedister.

Antal skadade i singelolyckor för oskyddade trafikanter per 1000 invånare
Datakälla: Transportstyrelsen Strada

Kommentar

Under år 2016 har det totalt registrerats 463 trafikolyckor med personskador i Luleå kommun. Av dessa var oskyddade trafikanter (gående, cyklister och mopedister) inblandade i 319 olyckor och 310 av dessa var singelolyckor. Bland singelolyckorna är det främst gående som skadas ca 71 %. Den vanligaste orsaken till att singelolyckor sker bland oskyddade trafikanter är halka och denna orsak uppgavs av 33 % under år 2016. Det är något fler kvinnor( 59 %) än män som skadats bland de oskyddade trafikanterna.
Indikator 2050.F.3
Ansvarig organisation