Singelolyckor för gående och cyklister

Oskyddade trafikanter är gående, cyklister och mopedister.

Antal skadade i singelolyckor för oskyddade trafikanter per 1000 invånare
Datakälla: Transportstyrelsen Strada

Kommentar

Under år 2017 har det totalt registrerats 472 trafikolyckor med personskador. Av dessa var oskyddade trafikanter (gående, cyklister och mopedister) inblandade i 315 olyckor, och 295 av dessa var singelolyckor.
Bland singelolyckorna är det främst gående som skadats, ca 79 %, följt av cyklister, ca 20 %. Den vanligaste orsaken till att singelolyckor skett bland oskyddade trafikanter är halka, och denna orsak har uppgetts i ca 58 % av fallen, följt av ”ramlat”, som har uppgetts i ca 23 % av fallen. Det är fler kvinnor (60 %) än män som skadats bland de oskyddade trafikanterna.
Indikator 2050.F.3
Ansvarig organisation