Barn och unga som deltar i idrottsföreningars aktiviteter

Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7-25 år
Färgruta Killar
Färgruta Tjejer
Datakälla: Riksidrottsförbundet

Kommentar

Deltagartillfällen i idrottsföreningars aktiviteter har ökat. Luleå är en av de kommuner i landet som har jämnast könsfördelning.
Indikator 2050.B.8
Ansvarig organisation