Föreningslivet i Luleå

Antal föreningar som fått bidrag från fritidsnämnden
Datakälla: Egen

Kommentar

Fler föreningar har fått ekonomiskt stöd från fritidsnämnden jämfört med 2015.
Bidrag till föreningslivet kan även sökas från kulturnämnden och socialnämnden.
Indikator 2050.B.10
Ansvarig organisation