Luleå som Årets friluftskommun

Enkät med frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.
Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju högre plats man kommer på ju lägre är stapeln.

Placering i utmärkelsen Årets friluftskommun
Datakälla: Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Kommentar

2018 tar Luleå kommun sin bästa placering någonsin i utnämningen av Sveriges friluftskommun då vi hamnar på delad andra plats med 31 poäng av 32 möjliga. Luleå kommun hamnade på andra plats strax efter Sundsvalls kommun.
Indikator 2050.B.9
Ansvarig organisation