Luleå som Årets friluftskommun

Enkät med frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.
Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju högre plats man kommer på ju lägre är stapeln.

Placering i utmärkelsen Årets friluftskommun
Datakälla: Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Kommentar

Luleå har som mål att ligga bland de bästa kommunerna. Luleå kommun placerade sig på delad plats 7 i rankingen av årets friluftskommuner.
Indikator 2050.B.9
Ansvarig organisation