Luleåbor som deltar i många aktiviteter

Indikatorn visar resultatet på frågan "Har du deltagit i någon form av följande aktiviteter?" i Befolkningsundersökning "Hälsa på lika villkor". Bland aktiviteterna finns teater, bio, studiecirkel, sporttillställning, konsert, privat fest med mera.

Andel 16-84 år som under de senaste 12 månaderna har deltagit i fem eller fler olika aktiviteter
Färgruta Kvinna
Färgruta Man
Datakälla: Befolkningsundersökning Hälsa på lika villkor

Kommentar

Både totalt och i samtliga åldersgrupper är det fler kvinnor än män som deltagit i fem eller fler sociala aktiviteter under de senaste 12 månaderna. Deltagandet sjunker med stigande ålder. Högutbildade deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter. Undersökningen görs nästa gång 2018.
Indikator 2050.B.2
Ansvarig organisation