Luleåbornas syn på utbudet av fritidsmöjligheter

Indikatorn visar ett index av svaren på flera frågor om synen på; tillgången till parker, grönområden och natur, möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, tillgången till idrottsevenemang, tillgången till kulturevenemang samt nöjesutbudet.

Betygsindex för utbud av evenemang, naturområden och fritidsmöjligheter
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Fallande resultat sedan 2012 men Luleåborna är fortfarande mer nöjda än genomsnittet för samliga kommuner. Kvinnor är något nöjdare än män och åldersgruppen 45-64 år är mest nöjd. Det är ingen skillnad mellan boende i tätort och landsbygd. Goda betyg på de flesta delområden, med ett toppbetyg för kulturutbudet.
Indikator 2050.B.3
Ansvarig organisation