Stadsdelar och samlande byar som har samlingslokal

Indikatorn visar de samlingslokaler som går att boka under den fria tiden exempelvis matsaler, byagårdar m.m. De kan vara både privata och kommunala.

Andelen stadsdelar och samlande byar med samlingslokal
Datakälla: Kommunen

Kommentar

Målet att alla stadsdelar och samlande byar ska ha en samlingslokal är uppnått.
Indikator 2050.B.6