Stora evenemang

Indikatorn visar aktiviteter som är större än vanliga arrangemang och lockar deltagare även utanför kommunen. Det kan vara konserter, festivaler med mera.

Antal större evenemang
Datakälla: Evenemangskalender i Tellus

Kommentar

Målet är att stötta minst fem återkommande arrangemang i centrum. Några av evenemangen utomhus som är återkommande är Luleå Höstfestival/Ljusfestival, Pride festival, Hamnfestival och Musikens Makt. De flesta större evenemangen är kopplade till Hägnan, Coop Arena, Arcushallen och Kulturens hus.
Indikator 2050.B.7
Ansvarig organisation