Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden
Färgruta Tjejer åk. 8
Färgruta Killar åk. 8
Datakälla: LUPP

Kommentar

Andelen tjejer i åk 8 som tycker det finns väldigt eller ganska mycket att göra har sjunkit ytterligare medan pojkarna ligger på samma nivå.
Andelen är liksom tidigare längre bland gymnasiets år två, även för gymnasiet är pojkarna något nöjdare med utbudet än flickor.
Luleå ligger strax över riksgenomsnittet både vad gäller åk 8 och år 2 gymnasiet. Vid förra undersökning låg vi under riksgenomsnittet.
Vi har trots till vissa delar ett sämre resultat nått ett resultat som är bättre än riksgenomsnittet.
Indikator 2050.B.1
Ansvarig organisation