Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden
Färgruta Tjejer åk. 8
Färgruta Killar åk. 8
Datakälla: LUPP

Kommentar

Talet visar en upplevd försämring av utbudet, tjejer i högre grad än killar. När man jämför med år 2 på gymnasiet så bedöms utbudet som ännu sämre. Tjejer är mer missnöjda än killarna. Enkäten har förändrats mellan 2008 och 2014 vilket kan göra jämförelserna osäkra.
Kommunen har som mål att vara bättre än riksgenomsnittet och 2014 var vi något sämre.
Indikator 2050.B.1
Ansvarig organisation