Vuxnas syn på utbudet av fritidsmöjligheter

Indikatorn visar ett samlat index kring hur nöjd man är att bo i regionen. Frågorna handlar bland annat om synen på; möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, tillgången till idrottsevenemang, tillgången till kulturevenemang samt nöjesutbudet.

Betygsindex för utbud av evenemang, naturområden och fritidsmöjligheter

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Negativ lokal utveckling men Luleåborna är fortfarande mer nöjda än genomsnittet för samtliga kommuner. Motsvarande trend syns när man jämför Luleå med större kommuner i landet (över 50 000 invånare). Män är något mer nöjda än kvinnor och åldersgruppen 45-64 år är mest nöjd. Det är ingen skillnad mellan boende i tätort och landsbygd. Goda betyg på de flesta delområden, med ett toppbetyg för kulturutbudet.

Indikator 2050.B.3
Ansvarig organisation