Vardag

Övergripande mål till 2050 ÖM.7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Flera indikatorer visar en svagt positiv utveckling. Ett fortsatt fokus på resvanor behövs för att nå målet.

Indikatorer

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.1

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 55 stycken2020

Korta resor med bil

IndikatorÖM.7.2

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 44 %2020

Avfallsmängder

IndikatorÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 499 kg/inv.2019

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.7.4

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 33 %2020

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.7.5

Antal dygn med kvalitetsproblem för dricksvattnet

Senaste värdet: 8 stycken2018

Problem med el

IndikatorÖM.7.6

Avbrottstid per kund (SAIDI) för långa elavbrott, minuter/kund

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 155 minuter/kund2019

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.7.7

Körd sträcka med bil per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 609 mil/inv.2020

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2020

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 17 %2020

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.7.10

Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel i förhållande till den totala inköpskostnaden för livsmedel

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 23 %2019

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.11

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 88 %2019

Relaterade globala mål