Vardag

Övergripande mål till 2050 ÖM.7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Flera indikatorer visar en svagt positiv utveckling. Ett fortsatt fokus på resor med bil och avfallsmängder behövs för att nå målet.

Indikatorer

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.1

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2006
Senaste värdet: 78 stycken2018

Korta resor med bil

IndikatorÖM.7.2

Andel bilresor kortare än 4 km

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 47 %2015

Avfallsmängder

IndikatorÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 511 kg/inv.2017

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.7.4

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 38 %2015

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.7.5

Antal dygn med kvalitetsproblem

Senaste värdet: 8 stycken2018

Problem med el

IndikatorÖM.7.6

Andel kunder som har haft fyra eller fler elavbrott längre än 3 min (CEMI-4)

Senaste värdet: 6 %2017

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.7.7

Körd sträcka per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2005
Senaste värdet: 676 mil/inv.2018

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2018

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 19 %2018

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.7.10

Andel ekologiska livsmedel (KRAV, Demeter, EU ekologisk, MSC)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 23 %2018

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.11

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 86,5 %2017

Relaterade globala mål