Avfallsmängder

Indikator ÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Datakälla: Kolada

Kommentar

De fem senaste åren har indikatorn haft en positiv utveckling med minskande mängder hushållsavfall (inklusive materialåtervinning och kompostering). Luleå ligger ungefär på samma nivå som medeltalet för alla kommuner. Luleå kommun har bättre värden jämfört med riket när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär 50 procent hushållsavfallet.

Ansvarig organisation