Avfallsmängder

Indikator ÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Kommun eller riket Senaste värdet (kg/inv.) Datum

Luleå

 499

2019

0

Datakälla: Kolada

Kommentar

De fem senaste åren har indikatorn haft en positiv utveckling med minskande mängder hushållsavfall (inklusive materialåtervinning och kompostering). Luleå ligger ungefär på samma nivå som medeltalet för alla kommuner. Luleå kommun har bättre värden jämfört med riket när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av hushållsavfallet, men tyvärr är trenden negativ med minskande mängder. Tidigare har Luleå tillhört gruppen kommuner med de bästa värdena för materialåtervinning men ligger nu på genomsnittet.

Ansvarig organisation