Cykelvägssträcka

Indikator ÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Datakälla: Kolada (Trafikverket (NVDB), SCB)

Kommentar

Luleå har en längre cykelvägssträcka per invånare jämfört med riket. Luleå kommun ligger i samma grupp som exempelvis Piteå (2,7) och Umeå (2,6).
En majoritet av invånarna i Luleå kommun är nöjda med gång- och cykelvägarna samt anser att tillgången är god.

Ansvarig organisation