Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Indikator ÖM.7.10

Andel ekologiska livsmedel (KRAV, Demeter, EU ekologisk, MSC)

Datakälla: Kolada (EkoMatCentrum, KKiK)

Kommentar

Indikatorn visar att utveckling av ekologiska livsmedel i Luleå kommun är positiv sedan 2006. Det gäller både om man mäter andelar i form av kostnader eller vikt.
Målet inom Luleå kommun är 25 procent ekologiskt och i den nya upphandlingen av livsmedel har barn- och utbildningsförvaltningen utgått från målet och ökat antalet ekologiska livsmedel. Andelen ekologiskt varierar beroende på menyn.