Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Datakälla: Kolada (Jordbruksverket)

Kommentar

Talet har en positiv trend med ökande andelar. Luleå kommun har en högre andel jämfört med genomsnittet för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben