Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM.7.4

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Talet visar en mycket svag positiv utveckling om man jämför 2000 med 2015. Förändringarna i andelar mellan färdsätten verkar mest bero på vädret under enkätveckan. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.
Trenden är att det totala antalet resor ökar, men utan att färdmedelsfördelningen förändras i någon större omfattning. Luleå kommun vill öka de hållbara färdsättens andelar.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben