Körd sträcka med bil

Indikator ÖM.7.7

Körd sträcka per invånare

Datakälla: Kolada (TRAFA)

Kommentar

Körsträckan per invånare har haft en kraftig ökning sedan 70-talet. På senare tid har kurvan planat ut. Luleå har ett värde som i stort sett ligger på genomsnittet för Sverige.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben