Problem med el

Indikator ÖM.7.6

Andel kunder som har haft fyra eller fler elavbrott längre än 3 min (CEMI-4)

Datakälla: Kolada (Energimarknadsinspektionen)

Kommentar

Luleå kommun har bättre värden än riket och ligger på samma nivå som Umeå. Om man istället jämför den genomsnittliga avbrottstiden per kund ligger Luleå på samma nivå som medel för riket, men har mycket sämre värde än Umeå. Kunderna har alltså haft färre avbrott men de har varat längre tid.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben