Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.11

Indikatorn redovisar busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben