Klimat

Övergripande mål till 2050 ÖM.5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2050 Målet kan inte nås till 2050

Endast en indikatorerna visar en positiv utveckling. Det krävs flera mycket kraftfulla åtgärder för att nå utsläppsminskningar och ett fåtal av dessa bedöms vara på plats.

Indikatorer

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

IndikatorÖM.5.1

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3,21 2019

Energianvändning i bostäder

IndikatorÖM.5.2

Energianvändning per area i bostadshus

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 225 kWh/m²2016

Energianvändning per invånare

IndikatorÖM.5.3

Energianvändning per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 161 MWh/inv.2019

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorÖM.5.4

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 32 %2020

Andel miljöbilar

IndikatorÖM.5.5

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 11,7 %2020

Förnybar energiproduktion

IndikatorÖM.5.6

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 485103 kWh2018

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma