Klimat

Övergripande mål till 2050 ÖM.5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2050 Målet kan inte nås till 2050

Flera av indikatorerna visar en negativ utveckling. Det krävs flera mycket kraftfulla åtgärder för att nå utsläppsminskningar och ett fåtal av dessa finns på plats idag.

Indikatorer

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

IndikatorÖM.5.1

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3,25 2016

Energianvändning i bostäder

IndikatorÖM.5.2

Energianvändning per area i bostadshus

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2013
Senaste värdet: 225 kWh/m²2016

Energianvändning per invånare

IndikatorÖM.5.3

Energianvändning per invånare

Senaste värdet: 170 MWh/inv.2017

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorÖM.5.4

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2012
Senaste värdet: 61 %2018

Andel miljöbilar

IndikatorÖM.5.5

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2008
Senaste värdet: 11 %2015

Förnybar energiproduktion

IndikatorÖM.5.6

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2017
Senaste värdet: 485103 kWh2018

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma