Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator ÖM.5.4

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Datakälla: Luleå Lokaltrafik

Kommentar

Andelen etanol minskar, biogasen ökar och HVO kom in som nytt bränsle under 2016. Andelen HVO har ökat under 2017-2018 och ersatt stora mängder diesel. Diesel används fortfarande till ungefär hälften av de körda kilometrarna i den lokala kollektivtrafiken.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma