Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM.3.4

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Kolada (Befolkningsundersökning Hälsa på lika villkor)

Kommentar

2018 uppgav 64 procent män och 62 procent kvinnor i Luleå att de är fysiskt aktiva enligt rekommendation 150 min per vecka. Flest fysiskt aktiva kvinnor finns i åldersgruppen 16-29 år med 78 procent. Bland män är det ungefär lika andel upp till 64 år. Lägst andel fysisk aktiva finns i den äldsta åldersgruppen med 50 procent bland kvinnor och 55 procent bland män. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med lång utbildning är mer fysiskt aktiva än de med kort utbildning. Det är något lägre andel kvinnor i Luleå som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen jämfört med riket, bland män är det ingen skillnad i Luleå och i riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben