Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM.3.4

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Något fler män än kvinnor är fysiskt aktiva. Jämförs Luleå kommun med riket har vi något färre kvinnor och lika stor andel män som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen minst 150 minuter per vecka.
Bland män är det inte så stora skillnad i fysisk aktivitet i olika åldersgrupper från 16 år upp till 64 år. Bland kvinnor är det flest aktiva i åldersgruppen 16-29 år där 78% är fysiskt aktiva enligt rekommendation 150 min/vecka. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med lång utbildning är fysiskt aktiva enligt rekommendation i större utsträckning än den med kortare utbildning.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben