Socialförvaltningen

Delmål ÖM.11.5

Indikatorer

Barn och unga som inte kan bo hemma

IndikatorÖM.11.5.1

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2012
Senaste värdet: 93 stycken2020

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorÖM.11.5.2

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2007
Senaste värdet: 4,9 %2018

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 0,86 %2019

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.11.5.4

Inköpskostnader för ekologiska livsmedel (KRAV, Demeter, EU ekologisk, MSC) jämförs med den totala inköpskostnaden för livsmedel.

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 23 %2019