Medellivslängd

Indikator ÖM.1.3

Medellivslängd beskriver den beräknade livslängden vid födseln.

Återstående medellivslängd vid födseln, kvinnor och män födda i Sverige

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Kvinnor lever längre än män. För kvinnor ökade medellivslängden fram till 2013 då det högsta värdet 84,1 år noterades. Därefter har det varierat något för att 2018 vara 83,9 år i förväntad medellivslängd för kvinnor och är nu lägre än i riket som har 84,1 år.

Medellivslängden bland män i Luleå har ökat under många år men mellan 2009 och 2014 var det en minskning. Därefter har medellivslängden åter ökat. 2018 visar det högsta värdet med 79,9 år i förväntad medellivslängd. Motsvarande för riket är 80,6 år.

Det finns en socioekonomisk skillnad där både kvinnor och män i Luleå beräknas leva sex år längre om de har lång utbildning jämfört med om de har kort utbildning. (Beräkning gjort vid 30 års ålder).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma