Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM.1.6

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Datakälla: Kolada

Kommentar

I september 2019 fanns det 609 personer som hade varit aktuella mer än ett år. Av dessa var 344 män och 265 kvinnor.

I de hushåll som blir kvar under längre perioder i ekonomiskt bistånd tenderar de vuxna att ha svag förankring på arbetsmarknaden alternativt ha en långvarig sjukskrivning. Samtidigt visar statistiken att det långvariga biståndsbehovet i Luleå har minskat från tidigare år.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma