Korta resor med bil

Indikator ÖM.7.2

Resvaneundersökningen görs vart femte år.

Andel bilresor kortare än 4 km

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Andelen korta bilresor visar en liten ökning. En stor del av de korta bilresorna borde kunna göras med andra färdsätt.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben