Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.6.3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010. Därefter har våldsbrotten minskat stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Luleå har färre anmälda våldsbrott jämfört med riket. 2018 har Luleå fler anmälda våldsbrott jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben