Upplever trygghet i sitt bostadsområde

Indikator ÖM.6.1

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex

Datakälla: Trygghetsundersökning

Kommentar

Luleå har en positiv utveckling och 2016 har vi ett av de bästa värdena som uppmätts i landet. Samtliga stadsdelar har en positiv utveckling förutom Bergnäset. Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de är trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.

Ny undersökning görs hösten 2019.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben