Anställda i kunskapsintensiva företag

Indikator ÖM.11.4.24

Omfattar företag inom Information och kommunikation samt Företagstjänster.

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande inom kunskapsintensiva företag (av det totala antalet sysselsatta) har ökat från 15,9 procent år 2015 till 16,2 procent år 2017.
Antalet förvärvsarbetande inom kunskapsintensiva företag har årligen ökat under de tre senaste åren (223 fler personer 2017 än 2015). Ökningen består av fler män, antalet kvinnor är i stort sett detsamma.

Relaterade nationella strategier

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma