Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM.11.4.15

Antal bostäder per 1 000 invånare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Antalet i riket varit i stort sett oförändrat och ligger på en lägre nivå än Luleå kommun. Luleå har en bostadsförsörjning på samma nivå som Umeå.
År 2015 är det en plötslig dipp i diagrammet både för Luleå kommun och riket. Detta beror på att statistiken detta år inte har tagit med specialbostäderna, som man har gjort övriga år. Specialbostäder är äldreboenden, gruppbostäder och studentlägenheter.
I medborgarundersökningen ger invånarna bostadssituationen ett betyg som är sämre än t ex för Umeå och Östersund. Betyget har förbättrats sedan lägsta noteringarna 2015 och 2016. De bedömer möjligheten att hitta en bostad, utbudet av olika boendeformer och hur trivsamma bostadsområdena är.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma