Skyddad produktiv skogsmark

Indikator ÖM.11.4.36

Indikatorn omfattar naturreservat, naturvårdsområde och Natura 2000.

Andel skyddad produktiv skogsmark

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv. Under 2020 tillkom ett par nya naturreservat, vilket gav en marginellt högre andel skyddad skog.
Luleå kommun har målet att skapa fem nya naturreservat senast 2020, detta mål har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma