Antal invånare

Indikator ÖM.11.4.49

Antal invånare

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

2009

73950

0

Totalt

2010

74178

1

Totalt

2011

74426

2

Totalt

2012

74905

3

Totalt

2013

75383

4

Totalt

2014

75966

5

Totalt

2015

76088

6

Totalt

2016

76770

7

Totalt

2017

77470

8

Totalt

2018

77832

9

Totalt

2019

78105

10

Totalt

2020

78549

11

Kvinnor

2009

36582

12

Kvinnor

2010

36694

13

Kvinnor

2011

36811

14

Kvinnor

2012

37014

15

Kvinnor

2013

37211

16

Kvinnor

2014

37474

17

Kvinnor

2015

37512

18

Kvinnor

2016

37747

19

Kvinnor

2017

37992

20

Kvinnor

2018

38107

21

Kvinnor

2019

38144

22

Kvinnor

2020

38279

23

Män

2009

37368

24

Män

2010

37484

25

Män

2011

37615

26

Män

2012

37891

27

Män

2013

38172

28

Män

2014

38492

29

Män

2015

38576

30

Män

2016

39023

31

Män

2017

39478

32

Män

2018

39725

33

Män

2019

39961

34

Män

2020

40270

35

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med 3 644 personer 2012-2020. Det bor 1 991 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen 75+ år ökat mest med cirka 28 procent. Åldersgruppen 19-24 år har minskat mest med cirka -11 procent. Befolkningen har ökat sedan 2012 i både stadsdelarna (+6 procent) och på landsbygden (+9 procent). De utrikes födda har ökat från 9 till 12 procent av den totala befolkningen sedan 2012.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma